informatie over Steden en Gemeenten.be

Dringende interventies

Je kan de brandweer oproepen voor onderstaande dringende interventie.

Dit takenpakket van de brandweer staat beschreven in de Ministriële omzendbrief van 1975 betreffende de taken van brandweerdiensten.

•Branden op personen
•Kelderbranden
•Kamerbranden
•Vloer- en plafondbranden
•Zolder- en kapbranden
•Schoorsteenbranden
•Vervoer van en zorgen aan een verstikte of aan een drenkeling: aanvoer van zuurstof
•Ontploffing
•Personen in een lift opgesloten
•Op een dak gevluchte persoon
•Bevrijding van een onder puin of afbraak bedolven persoon
•Bevrijding van een onder of in een voertuig geknelde persoon
•Bevrijding van een geëlektrocuteerde persoon
•Bevrijding van een persoon uit een riool
•Ophalen van een persoon uit een put, kanaal, vijver, …
•Belemmering van de rijweg, met gevaar voor personen of goederen
•Bevrijding van een persoon met één der ledematen geklemd in een machine
•Leegpompen van een kelder
•Interventie bij lekken van schadelijke gassen
•Ontsnapping van stoom in een gebouw
•Oververhitte verwarmingsketel
•Luchtverversing van lokalen waar rook, gas of een koudmakend mengsel is binnengedrongen
•Interventie van een vliegtuig dat in moeilijkheden verkeert
•Interventie bij overstroming of ramp
•Neutralisatie van laag koolwaterstoffen of zuur
•Opsporen van een radioactieve bron
•Vernietigen van wespennesten of onschadelijk maken van bijenzwermen